Sokolnictví
Sokolnictví a legislativa PDF Tisk Email

Sokolnictví je lovem zvěře, dravci jsou řazeni mezi chráněné živočichy, jejich držení a výcvik je vysoce specializovanou činností, kterou může vykonávat pouze osoby splňující určitou kvalifikaci. Z toho vyplývá, že sokolnictví se dotýká více právních oblastí. Prvou je právo myslivosti , které upravuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, druhou je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a rostlin a poslední oblastí je zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Ke všem těmto zákonům jsou přiřazeny prováděcí vyhlášky nižší právní síly, které dále upřesňují jednotlivé aktivity a jsou vydávány příslušnými ministerstvy.

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, který stanovuje druhy zvěře, chov zvěře v zajetí, lov zvěře včetně používání loveckých dravců. Podle § 2 zákona je většina druhů dravců vyskytujících se na území České republiky zvěří. Jsou to jestřáb lesní, káně lesní , káně rousná, krahujec obecný, moták pochop, poštolka obecná , raroh velký, sokol stěhovavý. Držení zvěře v zajetí upravuje § 7 a je podmíněno souhlasem orgánu státní správy myslivosti. Jedná-li se o chov a držení loveckých dravců, souhlasu není třeba. Důležitým ustanovením je § 44 zákona, kterým se definuje lovecký dravec a jeho použití. Loveckým dravcem se rozumí dravec chovaný k sokolnickému využití , nemusí jít o druh zvěře podle § 2. Použití loveckého dravce v sokolnictví povoluje orgán státní správy myslivosti. Velmi důležité ustanovení § 44 je, že držitel loveckého dravce musí mít složeny sokolnické zkoušky a být členem sokolnické organizace. § 62 hovoří o podpoře státu pro vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, jednou z nich je i sokolnictví.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny upravuje získávání dravců a to jak z přírody, tak z chovů.

Zákon č. 16/1992 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů živočichů říká, že jakýkoliv dovoz či vývoz živočicha, který je na seznamu v přílohách I – III zákona, podléhá schvalovací proceduře.

Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, upravuje určité aktivity spojené s provozováním sokolnictví Dravci a sovy jsou dle vyhlášky č. 75/1996 Sb. nebezpečnými zvířaty, podléhají proto povinné registraci s výjimkou dravců chovaných v zajetí dle zákona o myslivosti, tedy sokolnickým způsobem. Tento zákon také zakazuje další způsoby lovu , je to například lov do jestřábího koše.

 

Aktualizováno Sobota, 26 Duben 2008 15:16
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL