Kříženci a nepůvodní druhy dravců v Evropě

Na zemědělské fakultě Jihočeské univerzity vzniká bakalářská práce zabývající se aktuální problematikou kříženců a nepůvodních druhů dravců, jejich využíváním v sokolnictví a možnostmi jejich případného vlivu na přírodu.

Práce se pokouší shromáždit nemnohé dostupné informace o této problematice a z nich vyvodit proč a jaké – pokud vůbec nějaké – riziko tito ptáci představují pro přírodu, a zároveň přispět vlastním průzkumem mezi českými sokolníky a chovateli dravců.

Autorkou bakalářské práce je Zuzana Richtrová, členka Klubu sokolníků, která sama začínala sokolničit s křížencem, ale zároveň jsou jí blízká témata ochrany přírody. Podporu za Klub sokolníků zajišťuje Mgr. Soňa Tomková, členka výboru Klubu sokolníků pro vnější vztahy, výchovu a evidenci dravců.

Prosíme Vás tedy, abyste věnovali pár minut tomuto dotazníku, a to i v případě, že se Vás zdánlivě netýká – pro statistiku je třeba odpovědí i od lidí, kterým sedí na zahradě jen jedna „česká“ poštolka a s kříženci nebo exotickými dravci nepřišli do styku. Pro většinu z Vás bude dotazník otázkou pár minut.

Díky za Váš čas a sokolnictví zdar!

Dotazník Kříženci a nepůvodní druhy dravců v Evropě