Členem Klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty (dále jen ČMMJ) se může stát pouze osoba splňující následující požadavky:

1/ věk 18 let

2/ Složení myslivecké zkoušky
Tato zkouška může být nahrazena zkouškou z myslivosti na střední nebo vysoké škole (je třeba se informovat na dané škole).

3/ Řádné členství v ČMMJ
Klub sokolníků ČMMJ je součástí ČMMJ a sdružuje členy této organizace se zájmem o sokolnictví, není otevřeným klubem pro osoby, které nejsou členy ČMMJ.

4/ Zájemce o sokolnictví  se přihlásí podle bydliště v některém sokolnickém středisku, kde se může stát adeptem členství v klubu a po 1 roce praxe a přípravy může požádat o  Složení sokolnické zkoušky
Tato zkouška se skládá ze 4 předmětů:

I. Právní předpisy týkající se sokolnictví, historie sokolnictví a jeho současnost, organizace sokolnictví v ČR, evidence loveckých dravců, sokolnické zvyklosti a tradice, sokolnická setkání.

II. Zoologie a biologie dravců, jednotlivé druhy dravců nejčastěji užívané k sokolnictví, jejich popis, velikost, rozpoznávací znaky v přírodě, hnízdění, roční pohyby, potrava a vlastnosti. (Sokolnická zoologie)

III. Základní onemocnění dravců, jejich prevence a léčení, základy ošetření zlomenin a jiných poranění, zásady inkubace, správná výživa, zařízení pro chov a jejich využití, etologie, ochrana a péče o pohodu dravců. (Chov a držení loveckých dravců).

IV. Sokolnická výstroj a výstroj dravce, součásti, výroba a použití, zásady výcviku a lov jednotlivými druhy dravců. (Výcvik sokolnických dravců a sokolnické lovectví)

Při zkoušce je nutné nejprve projít testem (otázky je možné stáhnout). Potom je uchazeč připuštěn k ústní zkoušce.

Před zkouškami jsou klubem v průběhu každého roku organizována 2 přípravná školení.

Sokolnickou zkoušku organizuje každoročně Klub sokolníků prostřednictvím ČMMJ zpravidla ve dvou termínech.

Jiné osoby a mládež mající zájem o sokolnictví se sdružují při sokolnických střediscích.

V případě zájmu je nejlépe kontaktovat vedoucího střediska příslušného regionu, se kterým je možné dohodnout podrobnosti.

Zdroj: Původní web KS