English version For the English version please visit this invitation.

 

Sokolnické setkání v roce 2023

Setkání se koná od 4. října do 7. října 2023

Program v PDF

Proč říkáme „ Sokolnické OPOČNO“

Před více než půl stoletím se podařilo několika nadšencům oživit prastarý způsob lovu – sokolnictví.

Ale nejen oživit. Také zlegalizovat, stanovit pravidla a vytvořit zákonný rámec lovů s pomocí dravých ptáků, který byl zejména ve
středověku na svém vrcholu. Legalizace tohoto způsobu lovu přinesla potřebu vytvoření i organizace, která by řídila, kontrolovala pravidla, vzdělávala zájemce o tuto činnost a propagovala nejen sokolnictví, ale i ochranu dravců mezi širokou veřejností. Vznikl Klub sokolníků.

Zakládající listiny byly slavnostně podepsány 11.11.1967 právě v Opočně na zámku. Při této slavnostní akci bylo pořádáno první sokolnické, lovecké setkání, které se postupem času stalo každoroční významnou a reprezentační akcí Klubu sokolníků.

Jde o mezinárodní setkání sokolníků určené nejen pro ně. Na některé akce je zvána i široká veřejnost. Ranní nástupy a večerní výřady jsou vždy hojně navštíveny nejen občany Opočna, zájemci mohou fandit při Mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém letu, shlédnout ukázky výcviku dravců, zúčastnit se doprovodných akcí ( mše, výstavy, ukázky loveckého troubení …) a s určitým omezením a po dohodě s vedoucím skupiny i samotného lovu.

Pro mnohého zájemce bude možná novinkou, že sokolníci se vrací z celodenních lovů bez jediného úlovku a stejně jsou spokojeni.
Líbil se jim pěkný let, krásný i když nezdařilý útok. Přichází o iluzi, že sokolník při každém vypuštění dravce si odnese úlovek. Pak pochopí i
to, že sokolnictví je především láska k přírodě, schopnost stát se prostřednictvím loveckého dravce její součástí a že motto sokolníků „Nelovíme pro kořist, ale pro všechno to krásné při lovu“ není jen prázdná fráze, ale pravdivá filozofie každého opravdivého sokolníka.
Přijeďte se podívat.

Mirka a Lubor Křivkovi

Galerie z předchozích let

Výroční 50. sokolnické setkání v Opočně v roce 2017

V roce 2017 to bylo již 50 let od založení Klubu Sokolníků a pořádání prvního sokolnického setkání v Opočně. Tehdy stálo při nástupu zhruba 10 sokolníků převážně s jestřáby.

Dnes se Opočenské setkání rozrostlo do velkolepých rozměrů. V roce 2017 se účastnilo 142 sokolníků. Řadí se mezi největší a nejkrásnější mezinárodní setkání na světě.

Podívejte se, jak probíhalo Opočno v roce 2017. V rámci oslav 50. výročí založení klubu zde byl vylmi bohatý kulturní program.