Přelom jara a léta je pro sokolníky velmi náročným obdobím, kdy probíhá nejintenzivnější část rozmnožování dravců. 
 
Ti, co chovají dravce doma musí zajistit správnou a dostatečnou výživu pro mláďata, mláďata okroužkovat a u příslušných orgánů státní správy požádat o výjimky z držení zvláště chráněných druhů živočichů.
 
Někteří členové Klubu sokolníků se podílejí na výzkumu a kroužkování dravců ve volné přírodě, což znamená hodiny strávené hledáním obsazených hnízd a vytipování vhodného odbobí pro kroužkování mláďat. 
 
Vědecké poznatky pomáhají při ochraně dravců ve volné přírodě a Klub sokolníků se touto činností podílí na ochraně volně žijících dravců. 
 
 

O začátku Klubu sokolníků

O začátku Klubu sokolníků

JUDr. Jiří Herold (84) vypravoval o důvodech a ostupu uzákonění sokolnického lovu a vzniku Klubu sokolníků v 1967.

Sokolnictví v UNESCO

Sokolnictví v UNESCO

Sokolnictví je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Dovednosti a postupy potřebné k výcviku dravců předávali otcové svým dětem po stovky generací.

Historie sokolnictví

Historie sokolnictví

Kořeny sokolnictví sahají až do doby 2000 p. n. l. Vzniklo ve stepích Asie a poustupem času se dostalo na území Evorpy.

Sokolnické Setkání – Opočno 2017

Sokolnické Setkání – Opočno 2017

Uběhlo již více než 50 let od založení Klubu Sokolníků a pořádání prvního sokolnického setkání v Opočně. Dnes se toto setkání řadí mezi největší a nejkrásnější setkání na světě.

Biologická ochrana

Biologická ochrana

Sokolnictví jako profese má v současné době obrovský význam především v oblasti leteckého průmyslu, ale je možné jej využít i v zemědělství.

O lovu s dravcem

O lovu s dravcem

Sokolnictví je dnes mimo jiné umění lovit zvěř pomocí cvičených dravců. Tento způsob lovu vznikl původně k získávání potravy, ve středověku sloužil spíš pro zábavu šlechty a v současnosti se sokolnictví považuje za součást lovecké tradice.

Našli jste nebo ztratili sokolnického dravce?

Kontaktujte Jiřího Gallata, který vede evidenci ztracených dravců. Mail: jiri.gallat@seznam.cz Tel: 608816893