Sokolnictví jako profese má v současné době obrovský význam především v oblasti leteckého průmyslu, ale je možné jej využít i v zemědělství.

I když je letectví v současné době nejbezpečnější způsob dopravy, každá havárie letadla je považována za katastrofu. Je to dáno tím, že v případě letecké nehody velmi často zahynou desítky až stovky lidí. Příčiny leteckých katastrof jsou různé jako například lidské selhání nebo technická závada. Tyto příčiny jsou dnes stálým rozvojem ve výcviku pilotů a pozemního technického personálu a technickým vývojem bezpečnostních prvků a systémů maximálně eliminovány.

Ovšem příčiny poruch vznikající srážkou letadla s ptáky v průběhu startovacího nebo přistávacího manévru jsou nepředvídatelné. Tyto srážky mohou zapříčinit roztříštění krytu kabiny tělem ptáka a nebo kolaps motoru nasáním ptáka mezi lopatky turbíny. Není divu, jelikož i relativně malá hmotnost ptáka (holub váží okolo 300 – 400 gramů) je příčinou úderu několika desítek tun v závislosti na rychlosti v době střetu. Tyto střety nemusí končit pokaždé katastrofou, ale vždy minimálně obrovsky nákladnými opravami letounů a v případě jednomotorových vojenských stíhaček se rovná ztráta motoru „pouze“ ztrátě letadla, pokud se pilot stihl katapultovat.

Jak sokolničtí dravci pomáhají letectví?

Odpověď vychází ze základu antagonistického vztahu mezi dravcem a kořistí čehož odpradávna využívá sokolnictví. Je to jediný způsob, jak stabilně ochránit startovací a přistávací prostory letiště od holubů, racků, havranů a jiných ptáků, protože na ostatní metody ( např. akustické) si ptáci časem zvyknou jako například na houkání vlaku projíždějícím tunelem v bezprostřední blízkosti ptačího hnízda. Sokolníci na letištích cvičí své sokoly, rarohy, jestřáby a orly, kteří jsou na základě soustavného vyhodnocování nasazování do akce s úkolem zbavit prostor letiště nežádoucích opeřenců. Činností biologické ochrany letiště se daří vytlačit z prostorů letišť hejna ptáků a odklonit tahové trasy ptačích hejn, čímž se snižuje možnost střetu na minimum.

Hospodářský význam může mít sokolnictví i v zemědělství při ochraně úrody vinic a ovocných sadů před nálety především hejn špačků. V rozšíření této metody brání především legislativní ochrana těchto nevítaných hostů na úrodě a tedy problematická legalizace této činnosti.

Zdroj: Původní web KS

Biologická ochrana

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *