Moderní sokolník je i obdivovatel a ochránce přírody i dravců. Lovectví a ochrana přírody jdou v ruku v ruce, protože jak jinak zajistit v dnešní době dostatek kořisti pro dravce, než ochranou jejího biotopu, přikrmováním, odchovem a vypouštěním.

Mnozí sokolníci ochranu přírody posunuli ještě dál. Nejde jen o ochranu přírody, kde by lovná zvěř byla hojná, ale o pomoc všem živočichům. V krajině je díky působení člověka mnoho nebezpečí, kterým zvířata nedokáží přirozeně čelit a proto se nemálo sokolníků rozhodlo založit záchranné stanice. Z počátku se jednalo především o pomoc dravcům, ale dnes je péče komplexní a pro všechna zvířata, která péči potřebují podle platných zákonů ČR.

Pokud potřebujete poradit ohledně záchrany živočichů nebo najít stanici, na kterou se můžete obrátit, pokračujte na stránky Zvíře v nouzi.

Záchranné stanice provozované sokolníky

Následující seznam obsahuje záchranné stanice, jejichž členové patří do Klubu sokolníků. Tento seznam nemusí být úplný. Byl vytvořen na základě podnětů zaslaných samotnými sokolníky. Vyjmenované záchranné stanice jsou provozovány na základě vydaného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. Pro obdržení rozhodnutí je nutné splnit řadu požadavků vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny i z dalších souvisejících předpisů.

Záchranné stanice
Název Sokolník Popis Foto
Ptačí centrum o.p.s. Zdeněk Machař Záchranná stanice vznikla z potřeby zajišťovat odbornou péči divoce žijícím druhům, ať už ptákům či savcům na celém území města Brna a jeho těsného okolí. machar ptaci centrum
Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Petr Kolomazník Jsme záchranná stanice menších rozměrů, plně financovaná z vlastních zdrojů. Ze zákona o ochraně přírody a krajiny musíme být schopni se postarat o většinu živočišných druhů žijících na našem území. Protože jsme sokolníci, specializujeme se na záchranu dravců a sov. V současné době pracujeme na záchranném projektu sovy pálené, která je velmi ohrožená. Každoročně po přípravě vypouštíme kolem 10 jedinců odchovaných mláďat v naší stanici zpět do přírody.
Záchranná stanice živočichů Rokycany Pavel Moulis Pracujeme pod hlavičkou ZO ČSOP Rokycany od roku 1990. Od této doby bylo v tomto zařízení přijato a léčeno více než 6000 nejrůznějších živočichů, převážně z říše ptáků. Rokycany volavka
Záchranná stanice Lipec Jan Kuchynka Záchranná stanice pro území Pardubice, Chrudim, Holice, Čáslav. Hlavním cílem záchranné stanice je péče o zvířata, která by bez pomoci člověka v přírodě nepřežila a jejich vypuštění nebo alespoň zajištění adekvátních podmínek pro život s trvalým handicapem. Důležitou částí práce je také údržba chráněných oblastí a rezervací ve prospěch ochrany přírody a krajiny. Stanice Lipec
Záchranná stanice pro zraněné živočichy v Pátku Luboš Vaněk Stanice vznikla v roce 1984 a původně působila pouze v okolí Poděbrad. Postupně rozšířila svoji činnost nejprve do celého okresu Kolín a Nymburk, později přibyly okresy Mladá Boleslav, Praha východ a Jičín. S přibývajícím územím vznikla struktura zahrnující sídlo stanice v Pátku a odběrná místa v jednotlivých okresech. Tento systém se dlouhodobě osvědčil a umožňuje převzetí a kvalitní ošetření živočicha na základě oznámení na kontaktní telefon kdekoliv v rámci působnosti stanice. Záchranná stanice Pátek
Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice Karel Tomešek Areál stanice je součástí zámeckého parku Státního zámku Buchlovice. Stanice je členem Národní sítě záchranných stanic a působí ve Zlínském a Jihomoravském kraji (na starosti má správní obvody 12 ORP). Prioritním posláním stanice je záchrana zraněných či jinak potřebných volně žijících živočichů z výše popsaného území, jejich ošetření, péče a příprava na navrácení zpět do přírody. Záchranná stanice Buchlovice
Záchranná stanice živočichů Kožlany Odloučené pracoviště DES OP Plzeň Jiří Segeč 1.Provozování záchranné stanice živočichů, zabezpečení chodu léčebného a chovatelského zázemí včetně poskytování odborného servisu
2.Projekty druhové ochrany
3.Projekty ekologické výchovy.

Autor: Ondřej Pelikán

Záchranné stanice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *